Hồ cá Koi kết hợp tiểu cảnh nhà anh Thuận – Gia Lâm, Hà Nội

Công trình nằm ở khu vực giếng trời của ngôi nhà. Kết hợp giữa đá tuyết sơn và lũa. Hồ koi nhỏ nhưng đầy đủ hệ thống lọc