Thông tin dự án:

  • Thiết kế thi công hồ cá Koi biệt thự vườn
  • Địa chỉ: Thạch Thất, Hà Nội
  • Diện tích: 30m2
  • Công việc: Cải tạo, trồng mới, trang trí
  • Chủ đầu tư: Chú Sơn
  • Dự toán: 100 triệu đồng
  • Đơn vị thiết kế và thi công: Vườn Xinh