Thông tin dự án:

  • Thiết kế thi công Hồ cá Koi nhà phố
  • Địa chỉ: Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Diện tích: 20m2
  • Công việc: Cải tạo, trồng mới, trang trí
  • Chủ đầu tư: Anh Chiến
  • Dự toán: 50 triệu đồng
  • Đơn vị thiết kế và thi công: Vườn Xinh