Thông tin dự án:

  • Thiết kế thi công tiểu cảnh ban công chung cư
  • Địa chỉ: Thăng Long Number 1, Nguyễn Xiển, Hà Nội
  • Diện tích: 10m2
  • Công việc: Cải tạo, trồng mới, trang trí
  • Chủ đầu tư: Anh Sơn
  • Dự toán: 20 triệu đồng
  • Đơn vị thiết kế và thi công: Vườn Xinh

Sản phẩm: