Hồ cá Koi đẹp trước nhà. Hồ cải tạo lại từ non bộ cũ

Bể Lọc 3 ngăn. Bên trên bể lọc là chiếu nghỉ với bộ bàn ghế nhỏ để uống trà