Bùi Nhùi lọc nước Jmat Filter – 200x100x3,8cm

850,000

Thông tin Bùi Nhùi lọc nước Jmat Filter:

  • Kích thước: 2000x1000x38mm
  • Chất liệu: Nhựa
  • Giá bán: Tùy theo kích thước sản phẩm
  • Loại sản phẩm: Bùi nhùi
  • Ship Cod toàn quốc