Lọc Thùng Bể Cá EKAN Bể Thuỷ Sinh

770,000

Bảng Giá Và Thông Số Máy Lọc:

TT Mã Sản Phẩm Nguồn Điện Công Suất Lưu Lượng Thể Tích Giá
1 EK-SF650F  220~240V 50/60Hz 8w  650L/H 50-100L 770.000 đ
2 EK-SF850F 220~240V 50/60Hz 9w 850L/H 100-200L 870.000 đ
3 EK-SF850F-UV 220~240V 50/60Hz 9w 850L/H 100-200L  1.080.000 đ
4 EK-SF1000F 220~240V 50/60Hz 10w 1000L/H 150-250L 985.000 đ
5 EK-SF1000F-UV 220~240V 50/60Hz 10w 1000L/H 150-250L 1.200.000 đ
6 EK-SF1200F 220~240V 50/60Hz 13,5w 1200L/H 200-300L 1.190.000 đ
7 EK-SF1200F-UV 220~240V 50/60Hz 13,5w 1200L/H 200-300L 1.440.000 đ
8 EK-SF1500F 220~240V 50/60Hz 15w 1500L/H 250-450L 1.300.000 đ
9 EK-SF1500F-UV 220~240V 50/60Hz 15w 1500L/H 250-450L 1.580.000 đ